Til sommeren kan båten din være ulovlig

Innen 1. juli må alle yrkesbåter samt privatfartøyer over 24 meter ha dokumenterte sikkerhetssystemer. Har du ikke systemet på plass, risikerer du å seile ulovlig.
Nyheter

Fra årsskiftet trådte en ny forskrift i kraft. Det  betyr at langt flere fartøyer enn tidligere må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere i norsk territorialfarvann, heter det i en pressemelding fra DBS Consultancy.

Yrkesfartøyer

Mens mindre fartøyer fram til årsskiftet var fritatt fra sikkerhetsforskriften, gjelder den nå for alle norske fartøyer som benyttes i yrkessammenheng.

– Den nye forskriften stiller nå krav til at lasteskip under 500 bruttotonn må kunne dokumentere at de har et system for sikkerhetsstyring. Det betyr i praksis at alle service- og lokalitetsbåter – uavhengig av størrelse – må ha dette på plass i løpet av kort tid, om de skal operere lovlig, sier Morten Øyahals i DBSC AS i pressemeldingen.

Den nye forskriften stiller samme krav til fiskefartøy under 500 bruttotonn, alle passasjerskip og til fartøyer over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Deadline i juni

Formålet med det nye regelverket er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader og tap av menneskelig og unngå skade på miljø og materielle verdier. DBSC AS har i snart 10 år levert sikkerhets-, beredskaps- og kvalitetsstyringssystemer til både små og større rederier på Norskekysten.

– Kravet er at rederiet – altså eieren av båten – skal ha et dokumenterbart sikkerhetssystem i samsvar med forskriften. Systemet skal omfatte instrukser, prosedyrer og eventuelle sjekklister som er tilpasset skipets og rederiets drift, forklarer Øyahals.

Forskriften gjelder for norske:

a)lasteskip med bruttotonnasje under 500
b)fiskefartøy med bruttotonnasje under 500
c)passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer
d)roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer
e)passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer
f)fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.

  • Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann.
  • Forskriften gjelder ikke for lektere, for statlige skip som brukes utenfor næringsvirksomhet, eller for skip som tilhører Forsvaret eller benyttes i dets tjeneste.