Opp i Vesterålen tingrett i mars:

Tiltalt for uaktsom kjøring etter påkjørsel i 2015

En mann skal i retten i mars tiltalt for uaktsom kjøring etter en påkjørsel i 2015.
Nyheter

Mannen er tiltalt etter Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jamnfør paragraf 3. For å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Mannen er tiltalt etter at han i september i 2015 på Fylkesveg 933 i Øksnes kjørte fra Myre mot Sommarøy. I tiltalen heter det at han ikke var tilstrekkelig aktsom eller hadde sin oppmerksomhet rettet mot andre steder slik at han ikke fikk bremset opp eller stanset for to syklister som hadde stanset på en veiskulder.

Dette førte ifølge tiltalen til at han kjørte på de to. Den ene av de, ei kvinne, fikk alvorlige skader som følge av påkjørselen. Påkjørselen førte til at vedkommende var innlagt på sykehus i én måned. Den andre personen som ble påkjørt pådro seg to brudd i ankelen.

Det tas i tiltalen forbehold om at det legges ned påstand om erstatning og tap av føreretten for den tiltalte.

Saken er berammet i Vesterålen tingrett 2. mars. Det er satt av én dag til behandlingen.