Fylkespolitikerne i Nordland tjener mest i landet

I fjor betalte Nordland fylkeskommune ut 25 millioner kroner i lønn til sine 45 fylkestingsmedlemmer. I snitt tilsvarer det 550.000 kroner i snitt til hver fylkespolitiker.

Tomas Norvoll 

Nyheter

Til sammenligning fikk de 35 fylkespolitikerne i Aust-Agder utbetalt 221.000 kroner i snitt, skriver Aftenposten.

Avisen har utarbeidet tallene for fylkeskommunene med utgangspunkt i tall fra KOSTRA og en rapport fra Stortingets utredningsaksjon. I tillegg til Nordland, topper Rogaland, Troms og Buskerud lønnsstatistikken.

NB: Ifølge fylkesordfører Sonja Steen (Ap) stemmer ikke tallene Aftenposten opererer med. Les hennes kommentar: - Synd at unøyaktigheter ødelegger sunn debatt

VOL beklager feilen.

Lite begeistret

Forsker ved Universitetet i Bergen, Jakob Aaars, tror ikke velgerne vil bli videre begeistret for det høye lønnsnivået.

- Ordningene virker generøse, selv om det ikke er slik i alle fylkeskommuner. Jeg tror kanskje velgerne vil reagere på dette, når det blir kjent, sier Aars til Aftenposten.

En annen som reagerer på nivået, er forsker og ekspert på kommune- og fylkespolitikk, Geir Vinsand i Nivi Analyse.

- Lønnsnivået og de store forskjellene i godtgjøring er ikke til å tro, sier Vinsand til Aftenposten.

Han mener fylkespolitikerne fremstår som ansiktsløse og med høy gasje, i tillegg til at de stadig får mindre medietrykk på seg.

Parlamentarisk styringsmodell

Tomas Norvoll, som er fylkesrådsleder i Nordland, påpeker at Nordland og tre andre fylkeskommuner har en såkalt parlamentarisk styringsmodell, noe som innebærer at en stor del av fylkespolitikerne er ledere. Norvoll fremhever også at de store avstandene i Nordland gjør at møtevirksomhet og velgerkontakt er tidkrevende. På spørsmål om hvorfor lønningene er mye lavere i Finnmark, som har enda større avstander, svarer han.

– Nordland er, i befolkning, et mye større fylke som naturlig har flere frikjøpte. Da blir brøken fordelt på antall representanter annerledes, sier han til Aftenposten.