Solid resultat for nordnorsk bank:

Betaler ut 100 millioner i utbytte

Markedsvekst og kostnadsfokus gir uttelling for SpareBank 1 Nord-Norge, som betaler ut mer enn 100 millioner kroner i utbytte i 2017.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge. 

Nyheter

Det er banken selv som melder om dette i en pressemelding.

Foreløpig årsresultat for SpareBank 1 Nord-Norge viser et overskudd før skatt på 1,54 milliarder kroner. Som største eier får det nordnorske samfunnet 401 millioner i totalt utbytte, hvorav mer enn 100 millioner utbetales i 2017 og resten settes av i stiftelser.


En banksjef med klokkertro på Vesterålen

Da Eirik Nikolaisen flyttet hjem igjen til Sortland i 2008 merket han liten forskjell på det Sortland og Vesterålen han forlot 16 år tidligere. Han mener utviklingen imidlertid har vært enorm de siste åtte åra.

– Med en eiermodell der kundene eier 54 prosent av konsernet betyr overskuddet et rekordstort utbytte til hundrevis av små og store prosjekter som bygger Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson, i pressemeldingen.

Medvind i nord

Konsernets resultat etter fjerde kvartal er 411 millioner kroner høyere enn i 2015.


Resultat på over milliarden

– Dette er bra for konsernet og bra for Nord-Norge.

– Nordnorsk næringsliv har medvind med god vekst i både sjømat, reiseliv og anleggsbransjen. Går det godt for Nord-Norge, gir det også gode rammebetingelser for landsdelsbanken, forklarer Janson.

Reduserte kostnader

I 2016 har konsernet gjennomført flere tiltak for å effektivisere driften og redusere kostnader. Kostnadene er 2,4 prosent lavere enn i 2015.


- Vi ønsker å bli profesjonelle musikere

Sparebank1 Nord-Norge har tildelt Lofoten og Vesterålen Orkesterforening 50.000 kroner fra gavefondet til konsertprosjektet Unge talenter.

– Hele konsernet har jobbet knallhardt for å bedre lønnsomheten.  Også vi merker at konkurransen i finansbransjen blir tøffere. Et sterkt fokus på effektivitet og lønnsomhet er derfor nødvendig for å fortsatt være en sterk, selvstendig landsdelsbank, som leverer på topp internasjonalt nivå, påpeker Janson.

I arbeidet for å bedre lønnsomheten er det også besluttet å avvikle konsernledelsens avtaler om førtidspensjon. Dette er gjort gjennom individuelle avtaler, der man delvis har kompensert bortfallet av førtidspensjon med tildeling av egenkapitalbevis som har bindingstid. Avviklingen vil redusere konsernets årlige kostnader med rundt 5 millioner kroner.

Rustet for fremtiden

SpareBank 1 Nord-Norge erkjenner at man er usikker på det fremtidige konkurransebildet.

– Et resultat som dette ruster oss for framtiden. Vi vet at konkurransen om kundene kommer til å hardne til. Vi har et godt grunnlag å bygge på og kommer til å fortsette arbeidet med utvikle landsdelsbanken, sier Janson.

Konsernsjefen mener fortsatt vekst avhenger av flere parametere.

– Vi satser tungt på digitalisering og automatisering. Vi har alt roboter i gang med å utføre oppgaver som inntil nylig ble utført av mennesker. Slike løsninger vil vi komme til å se flere av. Samtidig skal vi fortsette å dyrke vår egenart. Vi tror den beste kundeverdien skapes gjennom gode digitale løsninger i kombinasjon med lokal tilstedeværelse, lokalkunnskap og dyktige ansatte som brenner for å utvikle landsdelen, sier Janson.

Regnskap 2016 – hovedtall

  • Resultat før skatt: 1 544 mill kr (1 033 mill)
  • EK-avkastning: 12,0 % (9,1 %)
  • Reduserte kostnader: - 2,4 % sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader)
  • Moderate utlånstap: 213 mill kr (200 mill), 64 mill kr i 4. kvartal
  • Utbytte: Foreslått kontantutbytte kr 3,45 per EK-bevis (kr. 2,00)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 % (13,9 %). Konsernet har nådd kapitalmålet på 14,5 %