Fikk 14 dagers betinget fengsel:

Ble tatt i 108 km/t i 60-sonen

En sortlandsmann kjørte så fort at han ble dømt til 14 dagers betinget fengsel, samt en bot på 12.000 kroner.
Nyheter

Mannen ble tatt for å ha kjørt i 108 kilometer i timen i 60-sonen på Strand i Sortland tidlig i januar i år. Derfor måtte mannen møte i retten.

Han har avgitt en uforbeholden tilståelse. Det er standardisert straff for overtredelse av veitrafikkloven, og straffen settes derfor i henhold til loven til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale en bot på 12.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Mannen mister også lappen i 12 måneder.