Samfunnsstraff etter NAV-svindel:

Lurte til seg 81.695 kroner - fikk 30 timers samfunnsstraff

En mann er dømt for å ha lurt til seg over 81.000 kroner fra NAV.
Nyheter

Mannen sto i Vesterålen tingrett tiltalt for brudd på Straffeloven paragraf 270 ledd nummer to annet ledd «For å i hensikt å skaffe seg uberettiget vinning ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, eller på annen måte rettsstridig å ha påvirket resultatet av en automatisk databehandling, og derved voldt tap eller fare for noen» heter det i domspapirene.

Samfunnsstraff etter NAV-svindel

En snekker er dømt til samfunnsstraff og skadeserstatning på 16000 kroner etter å ha svindlet NAV for 348.243 kroner.

81.695 for mye

Bakgrunnen er at han i februar til august i 2015 skal ha oppgitt i meldekortene til NAV at han arbeidet færre timer enn det han faktisk arbeidet. Opplysningene dannet grunnlag for automatisk beregning og resulterte i urettmessig betaling av minst 81.695 kroner.

Han sto også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring.

Samfunnsstraff for seksuell handling

En ungdom fra Vesterålen er dømt til 90 dagers samfunnsstraff for å befølt en mindreårig ungdom i skrittet og tatt tak rundt halsen til fornærmede.

Tilsto

I retten tilsto mannen alle forholdene han var tiltalt for. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, blir det opplyst i dommen vi har mottatt fra Vesterålen tingrett.

Med bakgrunn i tilståelsen og de øvrige forholdene i saken fikk mannen en dom på 30 timers samfunnsstraff. Straffen skal gjennomføres på 90 dager. Om samfunnsstraffen ikke gjennomføres må mannen sone en fengselsstraff på 15 dager.