Kjell-Børge Freiberg om regjeringens havstrategi:

– Et viktig verktøy når lokalsamfunn skal bygges

Regjeringen la i tirsdag frem sin havstrategi. – Et viktig verktøy når lokalsamfunn skal bygges, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg.

«I Nordland ble det eksportert sjømat for 13,9 milliarder i 2016. Bak dette ligger det masse sysselsetning og verdiskapning. Tallet er høyt her er det et betydelig potensial til å vokse i årene fremover»

Nyheter

Regjeringen la i tirsdag fram sin havstrategi. Norge skal styrke sine havnæringer gjennom gode rammebetingelser, økt kunnskaps- og teknologiutvikling og styrking av internasjonal konkurransekraft.

– Et viktig verktøy når lokalsamfunn skal bygges, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg og fortsetter.

– I Nordland ble det eksportert sjømat for 13,9 milliarder i 2016. Bak dette ligger det masse sysselsetning og verdiskapning. Tallet er høyt her er det et betydelig potensial til å vokse i årene fremover, sier Freiberg.

Muligheter for vekst

OECD mener det er store muligheter for vekst innen havnøkonomien, men at bærekraft er avgjørende for å ta ut potensialet.
– Vi vil legge til rette for både høsting og oppdrett av nye arter. Dette krever økt forskningsinnsats for å sikre at det skjer innenfor bærekraftige rammer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Samarbeid

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring.

– Petroleumsnæringen vil være svært viktig for Norge i mange tiår fremover. Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje – og energiminister Terje Søviknes.

Freiberg er enig.

– Kartlegging og forskning av muligheter for oppdrett av nye arter, samt øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen, vil gi kunnskap til vekst i havbruksnæringen. Her har Nordland en spesiell posisjon i dag, og en unik mulighet, der Vesterålen står i en særstilling når det gjelder havbruk, sier han og legger til.

– Havstrategien er derfor et verktøy for å kunne komme videre.


Noen av regjeringens tiltak:

  • Gi marin og maritim næring de samme muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.
  • Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
    Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare
  • Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter
  • Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen
  • Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk
  • Styrke geologisk kartlegging i nordområdene
  • Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt