Idas krafttak mot kreft

Russen i Vesterålen gjør et krafttak mot kreft.

Russ Ida Sundbakk er aksjonsleder ved Hadsel VGS, avdeling Stokmarknes. – Det er veldig fint at vi kan bidra på denne måten, sier hun.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Store deler av russen i Vesterålen samler seg for å ta et krafftak mot kreft. Vilde Berg-Olsen i Andøy, Ida Sundbakk i Hadsel VGS, avdeling Stokmarknes og Andreas Hjelbakk på Sortland er lokale aksjonsledere.

Livskvalitet

– Målet med årets aksjon er som i fjor å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet. Det skal vi oppnå gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, en uhelbredelig kreft, opplyses det fra Kreftforeningen.

I 2015 fikk flere enn 32 500 personer i Norge kreft. Takket være forskning kan vi for første gang si at flere enn 70 prosent overlever. Likevel dør det nesten 11 000 hvert år. Årets aksjon handler om å gi dager til livet, og liv til dagene.

– Det ultimate målet er at all kreft skal bli helbredelig, men i mellomtiden skal vi gjøre vårt for å gjøre uhelbredelig levelig, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

– Kreftpasienter er mer enn bare syk. De er som meg og deg. De er far og mor, søster og bror, bestefar og bestemor, venn og kollega. De har de samme ønskene som alle andre i tillegg til det å bli frisk; Det å reise på hytta, gå tur med barna, barnebarna eller tur gjengen, sitte kioskvakt på håndballcupen eller bruke mere tid på sin favoritthobby. Kreften bryr seg ikke om dette, men det gjør vi, sier Ryel.

Viktig innsats

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon. Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft.  Årets innsamlingsmål er på 40 millioner kroner. Over 20.000 bøssebærere vil være i sving, og majoriteten av disse er russ. Blant disse er Ida Sundbakk fra Stokmarknes.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at vi som russ kan være med å gjøre en viktig innsats, sier Sundbakk til VOL.