Kvinne tiltalt for vold mot egne barn

En kvinne fra Vesterålen må i mars møte i retten, tiltalt for å ha mishandlet sine døtre.
Nyheter

Mishandlingen skal, ifølge tiltalebeslutningen, ha vart i en periode over 9,5 år. Retten anser mishandlingen som grov på grunn av dens varighet.