Mest pop med paracet og ibux

Det totale salget av reseptfrie legemidler økte fra 2015 til 2016, men andelen som ble solgt i dagligvare var stabil. Dette viser nye tall for 2016 fra Folkehelseinstituttet.
Nyheter

På listen over fjorårets mest solgte reseptfrie legemidlene i henholdvis butikk og apotek, finner vi paracet, Ibux og nesespray mot tett nese. De to førstnevnte produktene, som nok mang en nordmann har hatt god nytte av på søndags formiddag, ble det henholdsvis solgt fire og ni millioner pakninger av. Når det gjelder nesespray, forsvant de fem millioner flasker fra norske butikk- og apotekhyller i løpet av fjoråret.

Et annet legemiddel som kan komme godt med i ny og ne, er såkalt nødprevensjon. Den slags ble det også solgt betydlige mengder av i fjor. Totalt inkluderte salget 128 800 doser nødprevensjon i 2016, hvorav 9 av 100 (sju prosent) ble kjøpt i butikk. Sammenlignet med året før, ble det solgt ni prosent mindre av denne typen hjelpemiddel i fjor.

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som er tillatt solgt utenom apotek.

Oversikt over salg av legemidler i dagligvarehandelen publiseres to ganger i året. Rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2012–2016 med oversikt over totalt salg av legemidler vil bli publisert i slutten av mars. Reseptregisteret (www.reseptregisteret.no), som gir oversikt over bruk av reseptbelagte legemidler, blir oppdatert 21. mars 2017.