Mener de ikke får nok penger til å bemanne tilstrekkelig

Politiet i Nordland får 19 nye stillinger og 20 millioner kroner i forbindelse med at politiet omprioriterer pengebruken. Politiets Fellesforbund i Nordland er fornøyd med med flere midler, men mener det ikke er nok.
Nyheter

Leder for Politiets Fellesforbund i Nordland, Geir Nordkil, mener løyvingene er et riktig skritt på veien.

– Vi mangler penger til å ansette flere folk, men vi har store etterslep på investeringer, spesielt på bilparken, sier han til NRK Nordland.

I Nordland politidistrikt er det over 700 stillinger. I fjor fikk de tilført 16 nye. Likevel ble det ingen økning i tallet på tjenestemenn- og kvinner, på grunn av miserabel økonomi. Ifølge politimester Tone Vangen i Nordland Politidistrikt, opererer politidistriktet med 50 stillinger der personer har sluttet.

Gammel bilpark

Per i dag finnes det et sted mellom 2.500-3.000 politibiler i Norge. Mange av disse er gamle og mer eller mindre utgått på dato. 70 prosent av kjøretøyene er mer enn fem år og 30 prosent eldre enn ti år, skriver NRK Nordland. Selv om det ikke foreligger en landsoversikt over det totale etterslepet på bilene, har det vært antydet tall som overskrider 100 millioner kroner.

Ifølge Nordkil vil ikke 20 millioner kroner utgjøre noen forskjell når det gjelder etterslepet på utstyr. Han tror heller ikke de vil ha råd til å bemmane tilstrekkelig.

En smule optimistisk

Politimester Vangen understreker at distriktene har hatt dårlig råd gjennom mange år, men mener likevel at forutsetningene er noe bedre tross alt, som en følge av de øremerkede midlene.

Tone Vangen- Nå har vi litt bedre forutsetninger, og kan se lysere på at vi har fått styrke på viktige områder, blant dem etterforskning og påtalebehandling, sier hun til NRK Nordland.


Endring i frie driftsmidler 2016-2017

Etter at pålagte oppgaver og utgifter er trukket fra, er det lite politidistriktene sitter igjen med i år sammenlignet med fjoråret. Under ser du endringen i frie driftsmidler for alle politidistriktene fra 2016-2017 (alle tall i millioner):

Finnmark: -26,2
Troms: -5,1
Nordland: 7,8
Trøndelag: -10,3
M & R: -19,2
Vest: 33,1
Sør-Vest: -10,8
Agder: -1,2
Sør-Øst: 5
Oslo: -20,5
Øst: 19,6
Innlandet: 14

Kilde: Politiforum