Biskopen på visitas i Sortland

I neste uke kommer biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Justnes, på visitas i Sortland menighet.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble søndag vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Foto: Knut Ivar Johansen / Den norske kirke / NTB scanpix 

Nyheter

Visitas avholdes i hver menighet ca hvert 10 år. Biskopen var imidlertid på offisielt besøk i Sortland i juni i fjor.


Nord-Norge får sin første kvinnelige biskop

I dag blir Ann-Helen Fjelstad Jusnes vigslet som biskop i Sør-Hålogaland. VOL sendte med tilltatelse fra NRK direkte fra vigslingen tidligere i dag.

– Visitasen er vår nye biskops første visitas etter at hun ble valgt til biskop i Sør-Hålogaland. Formålet med visitasen er at biskopen skal få et godt innblikk i menighetenes ulike aktiviteter, føre tilsyn med disse og med de medarbeidere som er tilsatt i kirken, sier prosten i Vesterålen, Jan Otto Fredwall, i en pressemelding.

Et av målene med visitasen er å styrke båndene mellom lokalsamfunn og kirke. Biskopen har derfor denne uka mange møtepunkter med lokalbefolkningen i sitt program. Det blir både formiddagstreff på menighetshuset, onsdagskonsert i kirka, skolegudstjeneste, møter med årets konfirmanter og mye mer.


– Nypresten i Hadsel er ingen mørkemann

LoVE 24 har trukket konklusjoner angående Pål Wirkola Svendsen som det ikke er dekning for, mener biskopen i Sør-Hålogaland.

– Visitasen ender opp i et visitasforedrag der biskopen kommenterer det som skjer lokalt og kommer med eventuelle veiledninger for videre drift, sier Fredwall.