Bussjåfør fikk gebyr for manglende belte

I forbindelse med Statens Vegvesens storkontroll av beltebruk i buss, fikk én bussjåfør i Midtre Hålogaland gebyr for manglende bilbeltebruk.

NB: Bildet er kun en illustrasjon. Det er ikke klart hvilket busselskap sjåføren jobbet for. 

Nyheter

Statens vegvesen kontrollerte 1217 busspassasjerer i Nord-Norge forrige uke. Bussulykker forekommer heldigvis ikke ofte, men skadepotensialet er stort om det skulle skje noe.

- Vi ser at folk flest er flink til å ta på beltet også i buss, men det er enda for mange usikrede barn og unge, sier Ann Synnøve Elvevoll, kampanjeansvarlig i Region nord.

- Beltet holder deg på plass i setet og det er derfor viktig at du tar det på, for din egen del og for dine medpassasjerer. Ta beltet på når det er tilgjengelig, husk at ditt klikk smitter, sier Elvevoll.

I Midtre Hålogaland ble sju busser med til sammen 110 passasjerer kontrollert. Det var tre usikrede passasjerer over 15 år. Det ble utstedt ett gebyr, for usikret sjåfør.