Oppretter stilling for returarbeid på Sortland

Det er lyst ut sju stillinger for returarbeid i Nordland politidistrikt. Ei av dem er lagt til Sortland.

Om Sortland får hovedsete i GDE (den nye geografiske distriktsenheten, gjenstår å se. Sortland kommune mener i alle fall at de fleste forutsetningene er til stede for hovedsete kan driftes på forsvarlig vis fra Sortland. Foto: Vidar Eliassen 

Nyheter

Sittende regjering har valgt å prioritere returarbeid, og som et ledd i dette er det nå lyst ut sju prosjektstillinger som politibetjenter med returarbeid som arbeidsområde i nye Nordland politidistrikt.

Ei av stillingene blir lagt til Sortland.

– Dette gjør vi for å styrke jobben mot id-arbeid på norsk territorium, sørge for at folk har lovlig opphold, og for å jobbe med utvisningssaker. Denne personen skal jobbe hovedsakelig med Lofoten og Vesterålen – men kan bli brukt i resten av distriktet etter behov, sier kommende avdelingsleder for Utlending, forvaltning og sivilrettspleie i Nordland politidistrikt, Hilde K. Pettersen, til VOL.

Ut året

I dag er det fem ansatte i Midtre Hålogaland og Salten med dette som fagfelt. Pettersen sier de ikke vet så mye om situasjonen på dette feltet i distriktet, og at de derfor har valgt å spre ressursene.

– Vi har fått øremerket midler til dette, og det er ei prosjektstilling som i første omgang skal vare ut året. Hva som skjer videre, kommer an på hva som bestemmes fra politisk hold, sier Pettersen. Allerede er det kommet inn mange søknader.

Langt unna mål

Ansettelsen skjer fra Bodø, og regionlensmann Per Erik Hagen har foreløpig ikke hatt noe med saken å gjøre. Om bemanning generelt sier han til VOL, som han har sagt før, at han har forventninger til at politireformen skal styrke politiet i Vesterålen ytterligere.

Politiet i vår region har totalt 35,5 stillinger, to av dem i UP, i tillegg til ni sivile.

– Det ligger i reformen at de geografiske driftsenhetene skal styrkes, fordi det er der arbeidet skjer. Samtidig må vi finne en balansegang mellom de funksjonelle driftsenhetene og de geografiske. Det er ikke noe man finner ut med en gang.

Han peker også på at det er et uttalt mål at det skal være to politiårsverk per 1000 innbyggere. Med 30.000 innbyggere i Vesterålen, er man i dag langt unna det målet.

– Jeg har bestandig forhåpninger, og har tro på at dette blir bra. Men det kommer til å ta tid, sier regionlensmannen.