Biskopene sier fortsatt nei til samboende prester

For første gang på 22 år har biskopene i Den norske kirke uttalt seg om samboende prester, og konklusjonen er den samme som i 1995: Samboerskap er ikke greit.

Helga Haugland Byfuglien  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Forventningene til presters samlivsform ble tatt opp på Bispemøtet forrige uke. Da landet kirkelederne på å la den gamle uttalelsen bli stående, skriver Vårt Land. I den heter det at det «ikke er forenlig med krav kirken stiller til sine ansatte å inngå samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap».

– Vi står ganske samlet rundt vår posisjon, og vi vil at 95-uttalelsen skal være retningsgivende. Det er lenge siden 1995, men synspunktene er ikke så annerledes nå, sier ledende biskop, Helga Haugland Byfuglien.

– Dette er uklokt og gir et veldig galt signal om hvordan vi ønsker at kirken skal være, sier Svein Aage Christoffersen, som satt i Bispemøtets samlivsutvalg i 2013.

– Det er et problem hvis kirken gir inntrykk av at kristendom og kirkeliv bare er for mennesker med en bestemt samlivsform. Det store flertallet har det ikke slik, og kan føle seg som annenrangs kirkemedlemmer.

Informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband synes derimot det er tøft gjort at biskopene er såpass tydelige.