SV vil gjøre narkotika lovlig

SV går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.
Nyheter

Landsmøtet skjerpet dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å "nedkriminalisere" besittelse av brukerdoser.

Et forslag om å fjerne hele formuleringen, falt under søndagens avstemming. Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis