Dialogmøte om ambulansesituasjonen i Vesterålen:

– Tilliten til Nordlandssykehuset er svekket

Under dialogen mellom Nordlandssykehuset og arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd, kom ikke partene noe nærmere hverandre.
Nyheter

Sture Jacobsen, Helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, åpnet dialogmøtet og snakket om ambulansekutt i Vesterålen.

- At det skal bli like ille over alt er et av argumentene for å kutte, det er som å snu verden på hodet. Det andre er at det er bedre kapasitet i Vesterålen enn i Bodø og at det skal bli likedan her som der. Det siste er å øke kompetansen. Alle disse argumentene  er dårlige, sa Jacobsen i innledningen.

Videre gikk han gjennom kritikken som er kommet fra Vesterålen, inkludert kritikk fra kommunene og ansatte i ambulansetjenesten.

Videre gikk han gjennom at det har vært flere avvik etter at ambulanseberedskapen i Sortland ble redusert med én ambulanse.

- Det har ikke oppstått noen kritiske situasjoner, men det har ført til stress og uheldige situasjoner, sa Jacobsen.

Skal vurdere ambulanseberedskap om «få måneder»

Under forrige ukes styremøte i Nordlandssykehuset ble det avgjort at man skal se på ambulanseberedskapen og evaluere dagens ordning om noen måneder.

- Ikke glemt

Jacobsen sa videre at vedtaket ikke vil bli glemt.

- Det vil ikke være som i andre saker at det vil roe seg etterhvert. Tilliten til Nordlandssykehuset er svekket. Når en får så sterke reaksjoner fra Vesterålen og de blir oversett, kan det virke som dette er bestemt på forhånd, sa Jacobsen.

Avvik

Jacobsen gikk først inn på de avvikene som var i januar.

- Det var flere avvik i januar. Det har roet seg siden. Har det med at AMK har lært seg å takle situasjonen, eller er det at det skjer mindre? undret Jacobsen seg.

- Det vi har fått vite fra legekontoret på Sortland er at det tilfeldigvis har skjedd mindre.

Han gikk så gjennom noen av de mest alvorlige avvikene, som VOL har omtalt tidligere.

Avvikene er:

1: Ambulansen henta en pasient på legekontoret etter stengetid. Pasient ble lagt på båra, men ikke tatt ut. Ambulanse fikk ny oppkalling og la pasient tilbake på benk. Lege ble sittende med pasient i en time og vente på ambulanse fra Hadsel.

2: Sortandsambulansen hadde en hadselpasient i bilen og får oppkalling på tur gjennom Sortland til et annet oppdrag. AMK tilkaller legevaktslege som blir sittende med Hadselpasient i en time. Legevaktslege hadde i det tidsrommet ikke mulighet til å ta imot eller rykke ut til andre pasienter.

3: To tilfeller med hadselpasient. I begge tilfellene er legekontor i Sortland involvert og AMK stiller spørsmål om legekontoret har vurdert helikopter. Det er AMK som avgjør hastegrad, ikke legekontoret.

4: Legevaktslege sitter med sykt spedbarn. Blir oppringt av AMK og bedt om å rykke ut på hasteoppdrag i Eidsfjord. Umulig å dra fra spedbarn, så ambulanse sendes fra Øksnes. Ikke tilgjengelig ambulanse i Sortland eller Hadsel.

5: Alvorlig syk pasient på legekontoret. Alle ambulanser opptatt. Pasient ble kjørt av datter.

6: Mistanke om alvorlig sykdom. Ambulanse rekvirert. Venting i 30 minutter.

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk Harald Stordahl ved NLSH:

- Samtidighetskonflikter er en del av hverdagen i akuttmedisin

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl sier de følger med på situasjonen med ambulanser og responstid i Vesterålen, men hevder Vesterålen har en god og forsvarlig beredskap.

Diskusjon

Da Nordlandssykehuset ble invitert til å legge frem svar, ble det noe diskusjon. Dette på grunn av at klinikksjef for prehospital klinikk, Harald Stordahl ville legge frem en presentasjon. Etter noe diskusjon fikk han lov til dette.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Vi har behov for en standarisering av kompetanseutviklinga i tjenesten. Det var en av hovedårsakene til en ny ambulanseplan, sa han.

- Det viktigste for meg å si er at vi har en god ambulanseberedskap i Vesterålen. Responstiden i Vesterålen er god. Vesterålskommunene kommer ganske godt ut i 2014. Dette er før den nye situasjonen, men foreløpige analyser viser at det i den nye situasjonen i 2017 ikke er betydelig endret.

Stordahl gikk så inn på de hvite bilene. Han påsto at disse bilene hadde ført til samme beredskap som før kuttene i tjenesten.

- Vi er klar over at den nye situasjonen har skapt bekymring. Vi har vært bekymret selv. Vi har hos våre AMK-operatører hørt at det har gått bra med den totale situasjonen. De har registrert 11 samtidighetskonflikter, som ikke er mer enn andre steder. Alle er blitt løst på en god måte.

- Skal følge med

Stordahl sa videre at de skulle følge med.

- Det sitter akkurat nå en AMK-medarbeider og følger med. Vi sitter med fingeren på pulsen av situasjonen, sa han.

- Jeg syns det er blitt skapt et unødvendig angstfullt bilde av situasjonen. Den er etter mitt syn bedre enn noensinne med sju ambulanser, sa han og lovet å komme tilbake senere når ferske tall var på bordet.

- Når vi har ferske tall og situasjoner er jeg klar for å komme tilbake og snakke med dere, sa han.

Dialogen

Tove Mette Bjørkmo tok ordet først.

- Jeg synes måten å bli møtt på er vanskelig. Jeg er ombud for folket og må snakke fra folkets ståsted. Når man da blir møtt at det vi sier er feil og at alt er positivt, står vi veldig langt fra hverandre. Da må en regne med at det blir litt opphauset stemning. En må finne en form på dette som gjør at vi kan være enig om at det er bra nok.

Marion Celius, helse og omsorgssjef i Hadsel tok så ordet.

- Jeg må si at jeg er enig med Tove Mette. En kan gjerne ha en intensjon å si at det er bra nok, men i dag er det utrygghet i Vesterålen med de kuttene som er. Jeg skal stille samme spørsmål i dag som på dialogmøtet i Bodø. Bil nummer to i Sortland han alltid vært en buffer, hvordan ser en på at en ikke har den bufferen lengre? De andre kommunene har hatt nytte av den bufferen. Da har bil nummer to tatt situasjon, kanskje spesielt pasienter fra Innlandet. Dette er forhold vi vil dere skal si noe om. Vi vet det er helikopter på Evenes, men mange dager i året kan ikke det lette på grunn av værforhold.

Øksnesordfører Karianne Bråthen var også enig med Bjørkmo.

- Jeg er enig med Tove Mette. Om vi skal kunne møtes slik, så er det viktig at motparten møter og er ydmyk i forhold til det. Vi er bare på første tema og er allerede i tottene på hverandre. Om det er slik resten av møtet blir, så er vitsen litt vekke med møtet.

Strand svarte

Paul Martin Strand som er direktør i Nordlandssykehuset svarte på kritikken.

- Det er mitt ansvar å ha en forsvarlig ambulansetjeneste i Vesterålen. Vi har forskjellig syn. Vi ser Vesterålen som én region. Vi har ikke bygd ned ambulansetjenesten. Vi har fjernet én ambulanse og erstattet denne med hvite ambulanser som kjører ikke-akuttoppdrag. Før vi gjorde grepet med hvite ambulanser ble andre ordinære ambulanser bundet opp. Nå står ambulansen klar på Andenes og andre steder og de hvite bussene tar de ikke-kritiske turene.

- Mitt budskap er at om vi «resetter» situasjonen, vil beredskapen bli verre enn den er i dag for alle andre kommuner enn Sortland.

Han dro også frem det at det er kommet en ny bil på Stokmarknes med plass til to bårer.

- Dette fører til at ambulansen på Sortland står mer i beredskap.

- Jeg synes det er feil at vi fremstilles som hensynsløse mennesker som kutter i tilbudet, sa han.