Kommuneoverlege Anders Svensson:

- Stengingen av DPS i jula sendte oss på barrikadene

Kommuneoverlege Anders Svensson mener stengingen av Distriktspsykiatrisk senter i jula er sterkt kritikkverdig.

Kommuneoverlege Anders Svensson 

Nyheter

– Provoserende fra Nordlandssykehuset

Mental Helse Nordland reagerer kraftig på Nordlandssykehusets stenging av allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i Lofoten og Vesterålen i jula. – Nok en gang ser vi at økonomiske sparetiltak rammer pasientene, skriver leder Leif G. Strømdal i et innlegg på VOL.

- Vi ble fryktelig irritert da det skjedde. Det hadde gått greit om NLSH tok en telefon og sa de ikke hadde kapasitet og invitert til dialog. Vi vil ha dere på banen for å finne bedre løsninger, sa Svensson under dialogmøtet mellom NLSH og Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd.

Enhetsleder Allmennpsykiatrisk enhet Bjørn Klausen:

– Vi har gjort alt vi kan og har ingen annen løsning

Tirsdag ble det kjent at allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset stenger i jula og romjula.

- Stengte ikke på "pur faen"

Paul Martin Strand, direktør ved Nordlandssykehuset, hadde med seg Desiree Høgmo som er avdelingsleder for DPS i Lofoten og Vesterålen.

- Jeg ser dere sier dere har liten kapasitet på psykiatri. Jeg synes dere er dyktige på det, sa han og fortsatte.

- Vi stengte ikke DPS på "pur faen". Vi gjorde det da vi ikke hadde et faglig forsvarlig tilbud. Vi konkluderte med at vi måtte gjøre en delt løsning mellom hva vi kunne ha åpent og hva vi kunne ta ut av Vesterålen. Det som skjedde var at en pasient ble lagt inn 28. Denne pasienten ble så lagt inn på DPS dagen etter etter å ha ligget på ordinær sykehusplass frem til da.

Nordlandssykehuset Vesterålen:

Stenger psykiatrisk vakttjeneste i jula og romjula

Mangel på overlegespesialister fører til stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula.

- Skal jobbe med dette

Desiree Høgmo, konstituert daglig leder i Lofoten DPS og leder i Vesterålen DPS svarte så på kritikken.

- Jeg øsnker å gjøre mitt for at vi kan komme videre på dette området. Vi ønsker å få til et samarbeidsorgan der vi kan samhandle om å gjøre prosessene rundt psykiatri. Slik at vi kan unngå at dialogen går gjennom media.

- Veldig uheldig at vi måtte stenge i jula. Vi gjorde det vi kunne og sto der i siste time uten de folka vi trengte for å ha et forsvarlig tilbud. En kan kanskje si at mye kunne være annerledes. En må kanskje se på at en finner et annet vakttilbud i fremtida.

- Må ta det inn over dere

Fra Nordlandssykehusets side ble det uttalt at de ikke hadde noe annet valg enn å stenge, men at det ikke hadde blitt meldt inn noen avvik.

Marion Celius, Helse- og Omsorgssjef i Hadsel, tok så ordet.

- At kommunene ikke meldte avvik er nok fordi både pasientene, pårørende og det kommunale tjenesteapparatet måtte ta konsekvensen av stengningen og mobilisere for å klare seg gjennom jula. Å varsle stenging på to dagers varsel av døgnenheten på Stokmarknes for ei hel uke i jula er høyst kritikkverdig. Det må Nordlandssykehuset ta inn over seg!