Får penger fra Riksantikvaren til kulturminneplan:

Kan gå i gang med arbeidet

Sortland har fått 100.000 kroner fra Riksantikvaren for å lage kulturminneplan, og går nå i gang med arbeidet.

Mattis Mathisen i Sortland historielag, assisterende direktør for Kulturfabrikken Mona Dahl og Åsa Elstad ved Museum Nord har engasjert seg for å få igangsatt arbeidet med en kulturminneplan i Sortland. Nå er prosjektet fullfinansiert og arbeidet kan starte (Arkivfoto). 

Nyheter

Øksnes og Andøy er allerede godt i gang med å utarbeide kulturminneplaner for sine kommuner, som skal presentere hva de har av kulturminner og si noe om hvordan disse skal forvaltes.