Legevakt på Stokmarknes og Harstad i påska

Påske betyr at det er stengte legekontor i regionen. Vi har sett på beredskapen i påska.

Vesterålen legevakt.  Foto: Anja Elen Eikenes

Nyheter

Både i  Sortland, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen stengte legekontorene i dag for påska.

Resten av påska dekkes av den interkommunale tjenesten frem til påska er avsegstyrt, med andre ord tirsdag i neste uke.

Det vil være legevakta på Stokmarknes sykehus som vil ta eg av legevaktsordninga for Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy i påska. For de i Lødingen er det den interkommunale legevakta i Harstad som gjelder.

Akuttforskriften sier at kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst én lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet.

Kravet er også slik at kommunen selv skal sørge for at legevakta er organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut på kort varsel.