– Vi produserer så god beredskap som vi kan med de midlene vi har

Ambulansesjef i Nordlandssykehuset Jan-Ove Edvardsen, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen får mene det han vil, men at NLSH ikke har midler til bedre beredskap enn de har.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Gaute Bergsli

Nyheter

Tillitsvalgt i ambulansetjenesten Yngve Jakobsen:

– Vi har en annen virkelighetsoppfatning enn ledelsen

Tillitsvalgt for Delta i ambulansetjenesten i Vesterålen, Yngve Jakobsen, mener ambulanseberedskapen i regionen har blitt mye dårligere siden nyttår. – Hvordan Nordlandssykehuset kan påstå at vi har fått en bedre tjeneste, skjønner jeg lite av. Vi må ha totalt ulik virkelighetsoppfatning, sier han.

– Jeg skulle gjerne hatt det slik at vi hadde to ambulanser mer på hvert eneste sted i Nordlandssykehusets nedslagsfelt, men det får vi ikke. Styret har bevilget en pott med penger og den må vi forvalte på best mulig måte for å gi så god beredskap som mulig, sier Edvardsen som altså er ambulansesjef i NLSH.

Om kritikken fra tillitsvalgt Yngve Jakobsen, sier han.

– Jeg vil ikke gå inn i en ny polemikk om beredskap. Det har vi sagt nok om tidligere. Yngve får lov å mene hva han vil og får gjerne være kritisk, sier Edvardsen.

– Nytt eksempel på for dårlig ambulanseberedskap

Rådmannen i Bø, Gundar Jakobsen, mener helgas tilfelle et et nytt eksempel på at ambulanseberedskapen i Vesterålen er for dårlig. – Kommunene skal selvfølgelig hjelpe til så godt de kan, men vi kan ikke erstatte det ansvaret og den beredskapen helseforetaket skal ha, sier han.

– Tidligere i beredskap

– Jakobsen sier beredskapen er dårligere nå enn før nyttår. Hva mener du?

– Dette er et sammensatt bilde. Tidligere kjørte ambulansene pasienttransport-oppdrag. Det er nå tatt over av de hvite bilene. Det gjør at ambulansene i Vesterålen er tidligere og oftere i beredskap enn tidligere.

Brannvesenet i Øksnes måtte rykke ut for å bistå alvorlig syk pasient i Bø

Lørdag hadde en person i Bø behov for umiddelbar medisinsk hjelp. Da alle ambulanser i området var opptatt, måtte brannvesenet i Øksnes rykke ut for å hjelpe. Mens brannkorpsene i Vesterålen totalt rykket ut på 14 helseoppdrag i hele 2016, har brannvesenet i Øksnes alene rykket ut på 11 helseoppdrag så langt i år.

– Maks uflaks

Om tilfellene hvor brannvesenet i Øksnes har måttet rykke ut til helserelaterte hendelser i Bø, sier han.

– Det er maks uflaks at vi får tilfeller hvor alle bilene er opptatt på andre oppdrag. Det skjer også ofte i andre deler av landet og NLSH sitt nedslagsfelt. Det er AMK som sitter med flåtestyring og det er en vanskelig jobb. Vi skulle gjerne hatt flere biler, men vi må styre beredskapen med den flåten vi har.

Han vil samtidig gi ros til brannvesenet.

– Når det en gang i blant er slik at ambulansen er opptatt, er det fantastisk at vi har ei ordning som gjør at brannvesenet kan bistå. Det er veldig bra de har den opplæringen de har og at de kan bruke den. Det er ei ordning som er veldig bra. Så får vi håpe at det er lenge til slike episoder oppstår neste gang.