Kraftig fall også i Vesterålen

Kirken mister medlemmer

I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41.000 færre enn året før og 90.000 færre enn for fire år siden.

FÆRRE ER MED: Færre er medlemmer i Den norske kirke. Her er bilde av da sogneprest Pål Wirkola Svendsen ble innsatt i Hadsel kirke i fjor. 

Nyheter

Fallet skjer samtidig som den norske befolkningen øker med omkring 1 prosent årlig. Totalt er 71,5 prosent av befolkningen i Norge medlem i Dnk. De siste fire årene har andelen falt med 4,7 prosentpoeng.

Antallet på døpte og konfirmerte viser også en nedgang. 32.500 barn ble døpt og 37.400 15-åringer ble konfirmert i Kirken i 2016.

Andel døpte av andel fødte er nå nede på 55,3 prosent, en nedgang på 8,4 prosentpoeng siden 2012. Andelen konfirmerte i kullet av 15-åringer er på 60 prosent. Her har fallet vært på 3,9 prosentpoeng de siste fire årene, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram onsdag.

Også gudstjenestedeltakelsen fortsetter den nedadgående trenden. I 2016 ble det registrert snaut 5,7 millioner deltakere på gudstjenester. Det er 330.000 færre enn for fire år siden.

Men når det kommer til livets avslutning står Kirken fortsatt sterkt. I 2016 var andel kirkelige gravferder av døde 88,8 prosent. Tilsvarende tall for fire år siden var 89,7 prosent.

I Vesterålen har Sortland høyest andel medlemmer i Den norske kirke med 82,5 prosent. Det er 0,1 prosent mer enn Bø. Øksnes har lavest andel medlemmer i Den norske kirke med 78,8 prosent. Siden årtusenskiftet har Lødingen den største tilbakegangen i andelen kirkemedlemmer, mens Sortland har det svakeste fallet. Lødingen er tilbake 19 prosentenheter, mens Sortland er tilbake 6,4 prosentenheter.Andel medlemmer av statskirken

Kommune. Tall i % 20002016Endring %-enheter
Lødingen99,380,3-19
Hadsel91,581-10,5
92,982,4-10,5
Øksnes93,978,8-15,1
Sortland88,982,5-6,4
Andøy90,279,6-10,6