Andøy får 80 millioner til omstilling

– Jeg er meget skuffet

– Jeg er meget overrasket og meget skuffet, sier ordfører Jonni Solsvik om meldingen om at Andøy får 80 millioner kroner i omstillingssmidler fra regjeringen.

SKUFFET – Jeg er meget skuffet, sier ordfører Jonni Solsvik etter at statsråd Jan Tore Sanner vil gi Andøy kommune 80 millioner kroner i omstillingsmidler. 

Nyheter

Nok en gang blir Høyre-ordføreren skuffet over eget parti. NRK Nordland meldte tirsdag at Andøy får 80 millioner kroner i omstillingsmidler fra staten. Dette er inkludert de fem millionene som allerede er bevilget.

– Med den dokumentasjonen som foreligger om konsekvensene av nedleggelsen av flystasjonen, er jeg forundret over at regjeringen ikke følger opp med en tilstrekkelig omstillingsbevilgning, sier Solsvik.

Han mener at regjeringen med sitt forslag ikke tar stilling til hva slags behov Andøy kommune har for omstillingsmidler.

– Det er forunderlig at de mener Nordland fylkeskommune og Andøy kommune selv skal dekke inn 70 millioner kroner dersom behovet er 150 millioner slik vi har søkt om, sier Solsvik.

Penger til NAROM

Regjeringen vil i tillegg bevilge 6,6 millioner kroner til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM).

Solsvik er glad for dette, men også her er det avklaringer som må skje.

– Vi vet ikke om dette er en engangsbevilgning eller om det er en økning av det årlige beløpet NAROM får. Skal det ha noen effekt, må det være en økning av det årlige beløpet, sier Solsvik.