Øker bevilgningen til Narom

Regjeringen øker bevilgningen til Narom med 6,6 millioner kroner, til totalt 15 millioner kroner, på revidert nasjonalbudsjett for 2017.

PILOT: Et glimt i det romskipet reiser inn i nordlyset.  Foto: NAROM

Nyheter

Finansminister Siv Jensen legger torsdag formiddag frem revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte budsjettet vises det til vedtaket om nedleggelsen av flystasjonen på Andøya. Regjeringen vil med tanke på dette «legge til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilge midler til gode og effektive omstillingsprogrammer [...]».

– Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (Narom) ligger på Andøya og er en viktig aktør i regjeringens satsing på realfag, heter det i budsjettet.

Det vektlegges videre at Narom er en bidragsyter i satsingene på verdensområdet og nordområdene.

Regjeringen mener at en økning på 6,6 millioner kroner vil gjøre det mulig å øke senterets pedagogiske aktivitet, noe som også vil ha positive effekter i form av arbeidsplasser og økt aktivitet i nærområdet.