Én kommune scorer bedre enn de fleste på frivillighet

Mens de fleste kommunene i landet lyser røde på oversikten over kommuner med frivillighetspolitikk i landet, skiller Sortland seg ut som en av 38 kommuner med helhetlig frivillighetspolitikk.
Nyheter

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk, altså egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor. Nå har de fått utarbeidet en nasjonal oversikt over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk.