Positiv ledighetsrekord:

– Jeg har aldri sett lavere ledighetstall

I to av seks kommuner i Vesterålen er arbeidsledigheten på mindre enn to prosent av arbeidsstyrken. I en kommune er jubelen særlig høy.

SKATTEJUBEL: Bø-ordfører Sture Pedersen styrer en kommune med rekordlav arbeidsledighet. 

Nyheter

– Jeg har ikke finstudert tallene, men jeg antar at de lave ledighetstallene har sammenheng med at det er god aktivitet i fiskeindustrien i kommunen. Den betyr mye for antallet arbeidsledige, sier Nav-leder Gøril Beathe Gynhild Johnsen.