Skjerpet kontroll på Evenes

Det er reisende inn og ut av Schengen som gås nærmere etter i sømmene.

harstad/narvik lufthavn evenes  Foto: Ivar L. Paulsen

Nyheter

Norge har iverksatt EUs skjerpede regler for kontroll av reisende inn og ut av Schengen. Denne endringen betyr at alle, også EU/EØS-borgere som reiser til eller fra et land utenfor Schengen skal gjennomgå en grundig kontroll.

For passasjerer som reiser fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes gjelder dette blant annet for charterturer til og fra Bulgaria, Kroatia og Kypros.

Passkontrollen vil være en systematisk kontroll av både person og dokumenter ved inn- og utreise. Kontrollen av hver enkelt passasjer medfører økt tidsbruk og Avinor forventer kødannelser spesielt på ankomster.

– Vi oppfordrer derfor passasjerer til disse charterdestinasjonene å være ekstra tidlig ute ved avreise. Vi ber om at passasjerene møter senest to timer før avgang, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken i en pressemelding.

Avinor presiserer at denne endringen ikke er midlertidig, men en fast endring.