Bot på 11.000 kroner for å ha dyttet politimann

En mann fra Sortland er idømt en bot på 11.000 kroner etter å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre sin tjeneste og for å ha skapt uro på et utested.
Nyheter

Bakgrunnen finner vi tilbake i 2015 da mannen i 20-årene etter tiltalen blandet seg inn i en pågripelse. Det skulle ha skjedd på en fest hvor politiet hadde rykket ut klokken 0500. Her hadde det oppstått en slåsskamp og politiet var i ferd med å pågripe en person. Den siktede i saken prøvde da ifølge tiltalen å få løs personen ved å dytte politibetjenten og forsøke å dra løs personen som ble pågrepet.

Han var også siktet for å på et annet tidspunkt i 2015 ha verbalt ha vært ufin mot ansatte og andre ansatte ved et utested på Sortland. Da han ble bedt om å forlate, stilte han seg ifølge tiltalen fysisk til motverge.

Ikke skyldig

Den tiltalte erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen i retten.

Aktor la ned påstand om bot på 11.000 kroner.

I tiltalen om å ha hindret en pågripelse kom retten frem til at det ikke ble bevist at den tiltalte forsøkte å hindre politiet ved å dra løs personen som politiet var i ferd med å pågripe. Retten fant det imidlertid bevist at tiltalte sprang mot politiet og dyttet en tjenestemann for å hindre en pågripelse.

I tiltalen om hendelsen på et utested på Sortland fant ikke retten noen grunn til å se bort fra tiltalens påstand.

Dommen

I dommen var det sett på som formildende at det har vært en lang saksbehandlingstid. På bakgrunn av bevisførsel og andre omstendigheter ble dommen satt til en bot på 11.000 kroner, alternativt fengsel i 22 dager. I tillegg må tiltalte betale saksomkostninger på 3000 kroner. Dommen ble forkynt den domfelte fredag morgen den 9. juni.