Stor mangel på fosterhjem og beredskapshjem

Behovet for fosterhjem øker i Norge, med 309 barn i kø. I tillegg er det akutt mangel på beredskapshjem flere steder, melder TV 2.
Nyheter

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at i overkant av 11.500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge per i dag, mens 309 venter på å få plass i slike.

– Dette er ikke en situasjon vi er glad for. Vi bruker mye tid til å skaffe flere aktuelle familier og hjem for fosterbarn, sier seksjonssjef for fosterhjemsseksjonen i Bufdir, Unni Nygaard, til TV 2.

Det er også mangel på beredskapshjem, som er fosterhjem som står klar til å ta imot barn eller ungdom i en akutt situasjon. Etter en periode der, kan det være aktuelt å flyttes til fosterhjem, en institusjon eller hjem til foreldrene.