Tidligere Statoil-økonom demper olje-forventningene

Statoils tidligere sjeføkonom Klaus Mohn mener lønnsomheten i en eventuell olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja er overdrevet.
Nyheter

Han er kommet til at statens samlede nettoinntekter blir 133 milliarder kroner over hele utvinningens levetid. Oljefondet får dermed 4 milliarder kroner mer i avkastning hvert år. Dette tilsvarer drøyt 750 kroner ekstra per innbygger, sier han til Aftenposten.

Beløpet imponerer ikke Mohn.

– 133 milliarder kroner tilsvarer rundt 1,7 prosent av Oljefondet. Det er ikke mer enn fondsverdien vil svinge på en uke, sier han.

– Hvis en i tillegg tar hensyn til miljøeffekter, klimaeffekter og indirekte virkninger i norsk næringsliv, er det slett ikke opplagt at oljevirksomheten i disse områdene er lønnsomt for samfunnet, mener Mohn.

– Salgsverdi sier lite

Han peker på at verdiene i oljevirksomheten i nord fra næringens side ofte blir illustrert med det største tallet, nemlig salgsverdien av oljen og gassen.

– Men dette tallet sier lite om lønnsomheten og hva nordmenn flest får igjen i form av varig økt pengebruk på statsbudsjettet, sier Mohn.

Nå er han professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Mohn viser til at Oljedirektoratets forventninger til ressurser i det såkalte LoVeSe-området og en oljepris på 60 dollar per fat gir en samlet salgsverdi av ressursene på i overkant av 500 milliarder kroner.

Tror vi sitter igjen med lite

Men kostnadene ved leting og utvinning må trekkes fra, oljeselskapene skal ha sin fortjeneste og inntekter og utgifter på ulike tidspunkter må regnes om til dagens verdi.

– Samfunnet og Finansdepartementet vil sitte igjen med mye mindre enn salgsverdien av oljen og gassen, sier Mohn.

(©NTB)