Kjørte i narkotikapåvirket tilstand

For ett år siden skal en mann ha kjørt en lastebil i narkotikapåvirket tilstand.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Mannen ble stoppet grunnet vinglete kjøring, og var helt ute på vegskuldra med lastebilen. Han hadde kjørt fra Tromsø. Mannen skal selv ha forklart at han ikke har følt seg påvirket og grunnen til den sjanglete kjøringen var at det kom en kastevind. Senere skal han ha erkjent å ha vært ruspåvirket, uten å vite hvordan det har kommet inn i kroppen hans.


Det ble påvist at han var påvirket av metamfetamin og amfetamin.  Mannen idømmes 24 dagers fengsel. I medhold til straffeloven gjøres fengselsstraffen betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ilegges mannen en bot på 40.000 kroner subsidiært fengsel i 15 dager. Mannn må også betale 4.000 kroner i saksomkostninger. Tiltalte skal også idømmes tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode.