– Nulltoleranse mot mobbing

1. august skjer det endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen.

Disse kan kontaktes hos Fylkesmannen i Nordland. Foran fra venstre: Gunn Skjerve, Anita Kristiansen, Trine Krokstrand. Bak f.v: Eirik Arntsen, Håkon Baltzersen og Gunn Elisabeth Johannessen. (Foto: Foto: Wigdis Korsvik/Fylkesmannen i Nordland) 

Nyheter

Dette melder fylkesmannen i Nordland i ei pressemelding. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

Dette er noe av det nye innholdet i opplæringslovens kapittel 9A som iverksettes fra 1. august. Lovendringen betyr at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. En skole som ikke stopper mobbing bryter dermed opplæringsloven.

19. juni ble det sendt ut brev til kommuner og friskoler i fylket om lovendringen.

Ny rolle for Fylkesmannen

– Lovendringen betyr at elever og foreldre kan henvende seg til Fylkesmannen dersom ikke skolen gjør noe mot mobbingen, forklarer rådgiver Anita Kristiansen ved oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Allerede en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolens aktivitetsplikt er fulgt opp. Aktivitetsplikt betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.


 

Elever og foreldre kan kontakte Fylkesmannen via telefon, e-post eller brev – informasjon om kontaktpersoner finner du her.

Skolen har nå plikt til å gripe inn ved mobbing.  Foto: NTB

 

Tvangsmulkt og dagbøter

– Skolen får altså en tydelig plikt til å gjøre noe med saker som meldes inn, og skal dokumentere hva de har gjort. Mobbing i skolen skal ikke skje, det skal nytte å si fra og regelverket skal virke.

Vi skal undersøke om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin, og kan bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven skal få det trygt og godt. Skoler som ikke gjør jobben sin, kan få tvangsmulkt i form av dagbøter, understreker Anita Kristiansen.

____________________________

Fakta om ny lov:

  • Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
  • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
  • Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
  • Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
  • Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
    (kilde: Utdanningsdirektoratet)