Randi Lervik blir konstituert som sekreteriatsleder

Nå har Vesterålen regionråd funnet sekretariatsleder for hele sommerperioden.

Randi Lervik ved Kulturfabrikken og frivillig ungdomsarbeider Yvonn Pedersen håper at ungdommer som er lystne på å nytte seg av Kulturfabrikkens lokaler i sommer, gjør det.  Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

Hilde Ongstad som er konstituert som sekretariatsleder i Roar Sivertsen sitt sykefravær skal avvikle ferie i perioden 31.juli til 28. august, og dermed ble det jobbet med å finne noen for denne perioden.

Fungerende regionrådsleder har etter fullmakt fra AU midlertidig konstituert Randi Lervik som sekretariatsleder i perioden. Hun har en deltidsstilling innen Vesterålen Regionråd på MUSAM, og har gjennom jobben sin kjennskap til sekretariatets arbeidsområde.

Hun starter opplæring fra 26.juli, og tar formelt over 31. juli. Konstitueringen varer til 27. august. Etter denne perioden vil arbeidsutvalget komme sammen for å drøfte videre drift av Vesterålen regionråd.