Ser det ikke nødvendig med landbruksstilling

Landbruksnemda ber ledelsen i Andøy kommune om å styrke landbrukskontoret med én stilling. Nemda mener en styrking av landbrukskontoret vil være en god investering som vil betale seg raskt.

NÆRINGSSJEF: Onsdag ble det klart at Brita Erlandsen både ble tilbudt og takket ja til stillingen som næringssjef i Andøy kommune. Hun har siden mai i fjor vært næringskonsulent i kommunen. (Arkivfoto: Mette Helene Berger Amundsen)  Foto: Jørn Aune

Nyheter

I et brev til omstillingsorganisasjonen i kommunen og til rådmann Kirsten Lehne Pedersen påpeker landbruksnemda at landbruk er et av satsningsområdene i Andøy kommunes omstillingsarbeid.

Ber om utlysing

De ber om at en stilling utlyses snarest på landbrukskontoret, med fokus på service, vekst og utvikling av andøylandbruket. De forventer at det blir tatt opp i det pågående omstillingsarbeidet i kommunen. De mener om at målene skal når for landbruksnæringen, så er det avgjørende at kommunens landbrukskontor har den nødvendige kapasiteten til å yte service til gårdbrukerne i kommunen.

Prosjekt

Nå har næringssjef i Andøy kommune, Brita Erlandsen, svart landbruksnemda. Hun kan fortelle at det i forbindelse med omstillingsprosjektet SAMSKAP skal opprettes en prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i seks år. Det omfatter både rådgivning og saksbehandling overfor næringslivet i kommunen.

SAMSKAP

I vinter har det vært en omfattende prosess med lokalt næringsliv og organisasjoner.
– Der er det valgt tre hovedretninger for næringsutvikling; primærnæringer og havbruk, reiseliv og opplevelser og teknologi/kompetanse. SAMSKAP har som målsetning å legge til rette for utvikling innenfor disse områdene, både for etablerte bedrifter og nyetableringer. Landbruket er en del av næringslivet i Andøy og SAMSKAP skal serve denne næringen på lik linje med de andre næringene i prosjektet, skriver hun i sitt svar.

Ingen grunn til stilling

 Hun ser derfor ingen grunn til at det opprettes en egen stilling for landbruket i prosjektet.
– I tillegg er samfunnsutvikling en viktig del av SAMSKAP, attraktivt bosted for unge og attraktivt etableringssted er områder det også kan søkes om midler til. Prosjektorganisasjonen skal være operativ i løpet av september og jeg håper å se spennende søknader fra landbruket i Andøy, avslutter hun.