Eksporterte sjømat for 6,7 milliarder i juli

Norge eksporterte 138.000 tonn sjømat for 6,7 milliarder kroner i juli. Volumet var fire prosent lavere, mens eksportverdien økte med to prosent eller 115 millioner kroner fra juli i fjor.
Nyheter

Norge eksporterte 74.200 tonn laks for fem milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på åtte prosent eller 5.200 tonn og en verdiøkning på syv prosent eller 324 millioner kroner fra juli i fjor, kan man lese på Norges sjømatsråds hjemmesider.

– Juli var en god sommermåned for norsk sjømateksport. Lakseeksporten alene kom på 5 milliarder kroner, som er en økning på 7 prosent fra juli i fjor. Vekst i eksportvolumet av laks i juli kombinert med fortsatte høye laksepriser ga rekord i eksportverdien, sier Paul Aandahl analytiker i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 524.200 tonn laks for 36,5 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 12 prosent eller 4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 64,32 kroner per kilo mot 66,03 kroner i juli i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i juli.

Økning for torskeeksport

Norge eksporterte 3.100 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 77 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 1100 tonn eller 52 prosent og en verdiøkning på 7 prosent eller 5 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 56 700 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 900 tonn eller 10 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 174 millioner kroner fra samme periode i fjor, skriver Norges Sjømatråd.