Brannvesenet samler undervisningen i Tjeldsund

Etter at flere utredninger har slått fast at utdanningen for brann- og redningspersonell er mangelfull, samles nå fagskoleundervisningen i Tjeldsund i Nordland.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).  Foto: Harstad Tidende

Nyheter

– Dette er den beste løsningen. Det gis ingen føringer fra regjeringen om at deler av teoriundervisningen skal foregå andre steder, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en kommentar.

Han mener en ny utdanningsmodell er et viktig tiltak for å løfte brann- og redningsberedskapen.

I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 18,9 mill. kroner til etableringen av den nye fagskolen, noe Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i gang med.

Den nye utdanningsmodellen skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.

Det etableres også en avdeling i Stavern underlagt fagskolen. Avdelingen får ansvar for utdanning av nødmeldingssentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling.

(©NTB)