SINTEF-rapport:

– Denne bransjen får størst ringvirkninger fra oppdrettsnæringen

Leverandører av fiskefôr står for den største direkte verdiskapningen, men de største ringvirkningene skjer hos en annen bransje, ifølge SINTEF.

Oppdrettsnæringen bidrar til store ringvirkninger, ifølge en ny rapport. 

Nyheter

Vel 9.000 personer jobber med å levere teknologi og service til oppdrettsnæringen. I tillegg skaper næringen 12.000 andre jobber, ifølge en ny rapport.

24,5 milliarder for leverandørene

Rapporten er laget av SINTEF på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og beregner ringvirkningene fra næringen i 2015.

Den konkluderer med at leverandørene til oppdretts- og sjømatnæringa sto for verdiskapning på 24,5 milliarder kroner i fjor.


Sortlandsfirmaet søker 17 utviklingstillatelser i mulig milliardprosjekt:

Nå skal Eidsfjord Sjøfarm AS samarbeide med Rolls Royce

Sortlandsbedriften vil utvikle fremtidens lakseproduksjon i Norge.

 

Gull for bygg og anlegg

Leverandører av fiskefôr står for den største direkte verdiskapningen – til sammen 2,7 milliarder kroner. Men de største ringvirkningene skjer hos bygg- og anleggsbransjen, ifølge rapporten.

Forskningsleder Heidi Bull-Berg i SINTEF Teknologi og samfunn presiserer at bidraget til BNP grovt sett er beregnet ut fra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus kostnader.

– Styrket betydning for Norge

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag er glad fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke, og at hver krone omsatt i fiskeri nå skaper nesten fem ganger så store verdier ellers i samfunnet.

– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen. Utviklingen har de siste årene forsterket fiskerinæringens betydning for nasjonen, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.