Fikk tre kvalifiserte søkere til 13 ledige lærerstillinger

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at alle kommunene i Vesterålen har høy lærerandel som har universitets- eller høgskoleutdannelse med pedagogisk utdannelse. Likevel sliter kommunene med å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene.

Andøy kommune fikk tre kvalifiserte søkere til 13 ledige lærerstillinger før dette skoleåret. 

Nyheter

De mest oppdaterte tallene er fra 2016, og viser utdanningsnivået til lærerne i grunnskolen i Vesterålen, fordelt på kommune. Sortland er den kommunen som har høyest andel høyt utdannede lærere, med pedagogisk utdanning.