Tilsynet fant 17 avvik hos FlyViking

Luftfartstilsynet fant 17 avvik under en inspeksjon hos FlyViking i Tromsø, men ingen så graverende at det ga grunnlag for å gripe inn i driften.
Nyheter

Ifølge Nordlys handler de fleste avvikene om manglende dokumentasjon og mangler i selskapets håndbøker. Men Fly Viking har også unnlatt å rapportere om hendelser, fløyet med for gamle piloter og har store mangler i sin dokumentasjon på trening for piloter og kabinpersonale.

– Lav alvorlighetsgrad

Flyselskapet må innen utgangen av september enten løse sakene eller søke om utsettelse. Ellers kan det bli satt på bakken.

Men ingen av forholdene som er funnet, er så graverende at det gir grunn til å gripe inn i driften, ifølge Ståle Rosland, fungerende sjef for flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet.

– Enkelt å løse

Administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking sier selskapet jobber systematisk for å få all dokumentasjon på plass innen fristen.

– Som det fremgår av tilsynsrapporten, har det meste lav alvorlighetsgrad. Dette handler om å få justert dokumentasjon og manualer, og mye er relativt enkelt å løse. Når det er komplett vil det bli oversendt Luftfartstilsynet, forteller direktøren.

Startet i mars

FlyViking startet i mars i år ruteflyginger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø.

Senere har det utvidet med avganger til og fra Alta, Harstad/Narvik og Stokmarknes – og fra tidlig i september er også Trondheim på destinasjonslista.