Vil være med på å utvikle reiseliv

Fra 1.september tar Trygve Hansen over som vikar for Camilla Ilmoni som reiselivssjef i Andøy, da hun går ut i barselpermisjon.

  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Nyheter

Trygve, som opprinnelig er fra Kabelvåg i Lofoten, ser fram til å starte i jobben. Han har jobbet i Andøy i to år. Da startet han som resepsjonist på Andrikken Hotell, og gikk etter hvert over som bookingsjef på hotellet. Tidligere har han jobbet på et hotell i Svolvær. Nå er han klar for nye utfordringer.

Trygve hadde lyst til å prøve noe annet, og synes det som skjer i reiselivet er interessant.
– Det er ei utvikling jeg har lyst til å være med på, og kanskje ha innflytelse i.  Det er vanskelig å si hvorfor jeg valgte akkurat denne jobben, men jeg synes det er veldig interessant. Vi er enda en ung destinasjon og har ikke så veldig høye besøkstall enda, selv om veksten har vært stor bare siden jeg kom hit til Andøy, sier han.

Likt Lofoten

Han mener at om utviklingen fortsetter i samme retning som den har begynt på, så kommer det til å bli helt fantastisk. Som Lofoting vet han hva det går ut på, og har vokst opp med turister rundt seg.
– Det er ikke store forskjeller mellom Lofoten og Vesterålen, hverken i dialekten eller samfunnsmessig. Lofoten er sterkt markedsført, og har vokst seg stort innen reiseliv. De klarer ikke å ta unna alt, og det gir nok oss i Vesterålen en pekepinn på hvor vi skal. Vi har potensial til å bli like populær, mener 24-åringen.

I utgangspunktet flyttet han til Andøy, fordi kjæresten hans er fra Andenes, men nå er han svært engasjert i hva som skjer rundt om i Vesterålen.
– Nå skjer det ting med tanke på Andøya Flystasjon, men vi blir å utvikle oss på like premisser uansett. Det ser veldig bra ut framover, og vi ser at antall turister som ønsker å dra på kvalsafari øker, selv om det ikke øker så mye gjester i hotellnæringen. Det kommer nok av at det er så mange fler utleiere, også privat med Airbnb og lignende, sier han.

Destinasjonsutvikling

Det jobbes nå med en prosjektjobb med destinasjonsutvikling i Vesterålen.
– Vi skal legge en strategiplan for utvikling og kartlegging av potensial. Jo flere besøkende vi har, jo flere ringvirkninger får det for alle aktører i næringslivet. Jeg gleder meg veldig til det, avslutter Trygve.
Camilla blir å være tilbake i 20% jobb etter at hun har hatt sine obligatoriske uker i mammapermisjon.
– Vi håper vi skal få økt aktiviteten og at han kan fortsette etter vikariatet. Vi er veldig glad for at han var interessert i jobben. Han kjenner til reiselivet i Andøy og har kvalifikasjoner som sikkert kommer til nytte. Vi har en del spennende planer framover, sier Camilla.