Hurtigruterute-anbudet kan bli stykket opp

I fremtiden kan det bli flere hurtigruterederier som trafikkerer kysten.
Nyheter

Det skriver Nord24.no (krever abonnement)  i kveld.

Fredrik Arnesen, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet sier til nettsetdet at 5-10 rederier har meldt sin interesse for å trafikkere kystens E6 til sjøs. Hurtigruten ASA har i dag anbudet, men kontrakten går ut i 2020, dersom departementet forlenger kontrakten med ett år, som de har opsjon på å gjøre.

Egentlig skulle departementet hatt ute et anbud allerede, men plutselig ble det taust i departementet.

– Vi har selv ansvaret for at vi er noe sent ute, men det skyldes at vi har trengt noe mer tid på å forberede anbudskonkurransen godt. Vi har dialog med ESA om saken, og sender i morgen eller mandag dokumentasjon for videre dialog og avklaringer. Vår ambisjon er at konkurransen blir utlyst i slutten av september, sier Fredrik Arnesen, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet til Nord24.no.

Konkurransegrunnlaget for hurtigruteanbudet blir dermed ikke kjent før etter valget.

Ekspedisjonssjefen vil ikke opplyse om utenlandske rederi har meldt interesse. Han sier imidlertid at departementet vurderer å dele opp hurtigrutekontrakten i flere pakker, men presiserer overfor Nord24.no:

Uansett vil det være gjennomgående skip. Passasjerer skal ikke måtte bytte skip på reisen. Vi vil også stille krav om gods, køyer, passasjerantall og daglige helårlige anløp med de samme havnene som kystruten anløper i dag, sier Arnesen til nettstedet.