Har tapt to milliarder kroner:

Oljeleveransene fra nordnorske bedrifter stuper

Nordnorsk leverandørindustri har tapt leveranser for over to milliarder kroner i året til oljeindustrien siden toppåret 2014.
Nyheter

I fjor leverte nordnorske bedrifter varer og tjenester for drøyt tre milliarder kroner til oljeindustrien. I 2014 var tallet over fem milliarder kroner. Det er Kunnskapsparken i Bodø som har laget rapporten.

Den viser for øvrig at bedriftene i Vesterålen i svært liten grad leverer til oljeindustrien. I fjor meldte vesterålsbedrifter om en samlet omsetning på 80,5 millioner kroner, 55,3 årsverk var involvert i leveransene.

I Nord-Norge er det Hammerfest som er den desidert største regionen. Utbyggingen av Goliat og Snøhvit-feltet har gitt effekt. I fjor hadde nordnorske bedrifter oljeleveranser i Hammerfest på 1,5 milliarder kroner, nær halvparten av totalleveransene.

Sandnessjøen (348 millioner kroner), Bodø (407 millioner kroner) og Tromsø (342 millioner kroner i omsetning) kommer på de neste plassene.

Nordland har hatt det største fallet i leveranser til oljeindustrien. Omsetningen ble halvert fra 2015 til 2016.

«Null» i Lofoten

I Lofoten, som er et hett tema i valgkampen, er oljeleveransene så godt som fraværende. Samlet solgte Lofoten-bedrifter varer og tjeneste til oljeindustrien for bare 1,3 millioner kroner i fjor.

Rapporten konkluderer med at årets tall er de svakeste siden 2010.

Rapportskriverne tegner et mer optimistisk bilde for 2018. Det hevdes at det er «optimisme å spore». Drøyt halvparten av leverandørene tegner et mer optimistisk bilde også av 2017, 41 prosent mener at markedsbildet er uendret.