Bømyr eiendom er konkurs

Tirsdag leverte Bømyr eiendom oppbudsbegjæring, etter vedtak i styremøte mandag kveld.

Bømyr Eiendom, som leier ut arealer og bygninger til Norlense, er konkurs. 

Nyheter

Det melder selskapet selv om i en pressemelding.

De har over lang tid hatt forhandlinger med Sparebank1 Nord-Norge om gjeldssanering, men de har ikke ført fram. Styret har derfor vurdert at det ikke er grunnlag for videre drift i selskapet.


Nye eiere inn i Norlense

De har stor tro på fremtida til NorLense, ordføreren i Hadsel og styrelederne i NorLense og Bømyr Eiendom. Marine Gem AS og Bent Eriksen går inn som nye eiere i NorLense AS sammen med Bømyr Eiendom. Marine Gem AS, med hovedsete i Tromsø, blir hovedaksjonær med sine 56,14 % eierandel i NorLense.

 

Norlense-arealer

Bømyr Eiendom er eiendomsselskapet som leier ut arealer og bygninger til NorLense. Konkursen vil ikke svekke driften i NorLense. Utleie til NorLense overtas av nye eiere når dette kommer på plass etter bostyrets behandling.

– Konkursen i Bømyr Eiendom er en direkte følge av redningsoperasjonen for NorLense som ble gjort i fjor. Bømyr Eiendom overtok betydelig gjeld fra NorLense uten at likviditeten ble sikret gjennom tilsvarende inntekter, opplyser styreleder Børge Bentsen i pressemeldingen.


Fortsatt uavklart

Fremtiden for selskapene Bømyr Eiendom og Norlense synes å fortsatt være høyst usikker.


Millionunderskudd i fjor

Bømyr eiendom hadde driftsinntekter på 4,4 millioner kroner i 2016, og et driftsresultat på 1,8 millioner. Finanskostnader på 18,4 millioner kroner gjorde imidlertid at de endte på et negativt årsresultat, på 17,9 millioner kroner i minus.

Selskapet hadde i 2016 en gjeld på 29,2 millioner kroner.


Gikk inn med over 800.000 kroner i Bømyr Eiendom

Hadsel kommune har brukt nesten fire måneder på å skjule at kommunen har gått inn med 847.978 kroner i Bømyr Eiendom gjennom å beordre en investering fra Trollfjord Kraft.

 

Bentsen tror ikke det er noen arbeidsplasser i Norlense som står i fare som følge av denne konkursen.

– Bømyr eiendom er et eiendomsselskap uten egne ansatte. Selskapet ble skilt ut som ledd i prosessen med å berge og refinansiere Norlense, sier han til VOL.


Styreleder Svein Eirik Nicolaysen:

- Utelukker ikke endringer i Norlense

- Det er tidlig å si noe sikker om dette men det er industrielle eiere vi har fått inn og det er derfor forventninger til utvikling av bedriften hvor det tilføres ny kompetanse og nytt kontaktnett.

 

– Ikke forsvarlig

Det har vært forhandlet om gjeldssanering med bankene, og særlig SpareBank1 Nord-Norge i Tromsø som er den klart største kreditoren, uten at dette har ført fram. Nå var det etter styrets mening ikke lenger forsvarlig å fortsette driften.


Bømyr Eiendom-saken:

- Offentlighet en klar ulempe for selskapet i emisjonsprosessen

Både ordfører Siv Dagny Aasvik og Norlense-direktør, Terje Olav Hansen, ser problemer med offentligjøringen av informasjonen rundt emisjonen i Bømyr eiendom.

 

Et bostyre vil etter hvert overta driften av eiendomsselskapet, styre prosessen med salg til nye eiere, og gjennomføre oppgjøret med kreditorene.


Ekstraordinært møte om Bømyr Eiendom

Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte i Hadsel i morgen om situasjonen i Bømyr Eiendom.