Støre vil ikke fremme olje-forslag

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er opp til regjeringen å legge fram forslag om konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

  Foto: NTB

Nyheter

– Arbeiderpartiet har ikke planer om å fremme dette som egen sak for Stortinget. I en så stor sak som gjelder olje- og gassvirksomheten, så er det naturlig at et slikt forslag kommer fra regjeringen, sier Støre til NTB.


 

Ap-landsmøtet vedtok i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke øvrige deler av de omstridte blokkene. Støre sier han vil jobbe for å gjennomføre mest mulig av Aps politikk i kommende periode, også i spørsmålet om Lofoten.

– Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget, sa han til NTB etter partilederdebatten på NRK tirsdag kveld.


Ultimatum fra sentrum kan verne LoVeSe

Å sikre vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er KrF og Venstres viktigste prioritering i forhandlinger med regjeringen. Men hvordan det skal skje, er uklart.

 

Lover ingenting

En garanti om Ap-støtte til et eventuelt forslag om konsekvensutredning fra regjeringen, vil Støre imidlertid ikke utstede.

– Det er foreløpig hypotetisk. Vår holdning er detaljert beskrevet i vårt program, sier Ap-lederen til NTB.


Miljøbevegelsen raser mot mulig oljeåpning

Det er trist, og et tegn på tidens galskap, at Arbeiderpartiet allerede dagen etter valget åpner for en diskusjon om oljeåpning i Lofoten, mener WWF.

 

Han viser til formuleringen på side 61 i partiprogrammet, der det blant annet heter at åpning av nye områder skal skje skrittvis og at Ap vil legge stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene, som balanserer oljenæringens interesser mot andre hensyn.

Søviknes er taus

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) viser til forhandlingene på borgerlig side når han blir spurt om et forslag om Lofoten-olje er på trappene.

I valgkampen snakket Søviknes varmt om oljenæringen og slo fast at nasjonale hensyn bør veie tyngst i striden om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) forholder seg taus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

 

– Dette handler om verdiskaping, arbeidsplasser og ikke minst inntekter til finansiering av velferden vår, slo statsråden fast overfor Bergens Tidende.

Men når NTB nå spør om han vil ta initiativ en konsekvensutredning av deler av de omstridte områdene, slik Arbeiderpartiet går inn for, er han heller ordknapp:

– Nå er det opp til partilederne på borgerlig side å forhandle, utover det har jeg ingenting å tilføye, sier Søviknes.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil ha konsekvensutredning av hele havområdet i de omstridte blokkene Nordland VI og VII og Troms II, noe Venstre og KrF motsetter seg.

De to sentrumspartiene fikk gjennomslag for sitt syn i samarbeidsavtalen som nå er i ferd med å løpe ut. Om en ny avtale blir inngått mellom de fire partiene på borgerlig side, er høyst usikkert.