Kun to ville bli kommunalsjef

Øksnes kommune skal i gang med ny rekrutteringsrunde for den ledige stillingen som kommunalsjef helse.
Nyheter

Etter at kommunalsjef for helse og omsorg Elise Gustavsen i sommer ble ansatt som rådmann, har hennes stilling vært lyst ut.

Da søknadsfristen gikk ut hadde kun to søkt på jobben, og kommunen har nå bestemt seg for å ta en ny rekrutteringsrunde med konsulentfirma – for å se om det er mulig å få økt søkertilfang.

Det opplyser ordfører Karianne Bråthen til VOL. Enhetsleder for hjemmetjenesten, Camilla Waagbø, er konstituert i stillingen til ny kommunalsjef er på plass. 

Kommunens pedagogiske leder, Lill Sørensen, har siden i vinter fungert i jobben som kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og integrering. Ifølge rådmannen vil hun inntil videre fortsette i stillingen.

– Vi vil trolig foreslå å sette stillingen som pedagogisk leder i vakanse som et innsparingstiltak når vi legger frem vårt budsjettforslag for 2018, sier Gustavsen til VOL.