Fikk bare to søkere:

Må på nytt lete etter erstatter for Torfinn Bø.

Fra 1.januar 2018 står stillingen som skolefaglig rådgiver ledig, da Torfinn Bø går av. Bare to ønsket å erstattet han. Derfor lyses stillingen ut på nytt.
Nyheter

Stillingen som skolefaglig rådgiver tilhører rådmannsnivået og består av rådmann, personalfaglig rådgiver og skolefaglig rådgiver, og inngår i rådmannens ledergruppe. Skolefaglig rådgiver fungerer som stedfortreder for rådmannen etter behov.

Hovedoppgavene til skolefaglig rådgiver er å være en pådriver og veileder i skoleutvikling og har overordnet ansvar for de to kommunale grunnskolene på vegne av rådmannen, inkludert personalansvar for rektorene. Skolefaglig rådgiver har også overordnet ansvar for den kommunale PP-tjenesten og voksenopplæring og integrering. I tillegg er det andre oppgaver på vegne av rådmannen.

– Stillingen er nå lyst ut for andre gang. Vi har fått inn to søkere til nå, men ønsker et bredere spekter på det. Søknadsfristen er 5. oktober, sier rådmann i Andøy kommune, Kirsten Lehne Pedersen.