Leverte meldekort til NAV uten å oppføre riktig antall jobbede timer

En Øksnes-kvinne i 40-årene er i Vesterålen tingrett dømt, etter at hun leverte meldekort til NAV hvor hun unnlot å føre om det totale antallet timer hun hadde arbeidet.

En kvinne i 40-årene må sone 14 dager i fengsel for å ha svindlet NAV.  Foto: Gard L. Michalsen

Nyheter

Forholdet skjedde i perioden februar til juni i 2015. Hun unnlot å oppføre det totale antall timer som hun hadde jobbet i en bedrift. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og en urettmessig utbetaling av til sammen 91 466 kroner for NAV.

Kvinnen tilsto i retten, og retten finner det bevist at hun har handlet med forsett. Hun ble dømt til fengsel i 14 dager, som er vanlig praksis ved trygdebedrageri der summen som er bedratt overstiger folketrygdens grunnbeløp.