Har ansatt fire nye etter at de fikk økt bevilgningen på årets nasjonalbudsjett

Narom fikk økt bevigningen for 2017, og har nå ansatt fire nye mennesker.

Arne Hjalmar Hansen, daglig leder på NAROM. 

Nyheter

I nasjonalbudsjettet for 2017 fikk Narom bevilget 15 millioner kroner. Den økte da med 6,6 millioner kroner.