Prisen på gårder nesten doblet på ti år

Prisen på landbrukseiendommer har økt med 93 prosent på landsbasis siden 2006, og meglere venter videre vekst.

  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Nyheter

Det skriver Nationen. Til sammenligning har prisen på eneboliger økt med 53 prosent i samme periode, mens prisen på leiligheter har økt med 63 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I den siste tiårsperioden er det gjort nye endringer i reglene som gjør at flere landbrukseiendommer kan selges fritt uten priskontroll eller boplikt. Daglig leder i meglerselskapet Gjestvang & Partners, Hans Petter Carlsson, merker økende etterspørsel og priser.

– Landbrukseiendommer er blitt populære. Folk vil flytte ut av sentrum og realisere bondedrømmen, sier han.

Fra 1. juli i år ble priskontrollen for rene skogeiendommer opphevet. Fra 1. september ble arealgrensen for konsesjonsplikt hevet til 35 mål jord fra 25 mål i 2009. Denne hevingen i arealgrensen alene gjør at rundt 13.000 flere landbrukseiendommer kan selges uten boplikt eller odel.

– Jeg tror prisene på landbrukseiendommer vil stige framover, selv om boligprisene i byene vil gå ned. Når flere eiendommer kan selges fritt, blir det økt interesse, sier Carlsson.