– Vi må tørre å si at vi vil ha jernbane til Vesterålen

Vesterålen regionråd vil løfte utfordringer med samferdsel og sjømatnæring på topp i møte med fylkesrådet 25. oktober. – Vi bør nå begynne å jobbe strategisk for å få jernbane til Vesterålen, sier Sture Pedersen.

VIL HA TOG: Det kommer til å bli ei massiv økning av tungtransport på veiene i Vesterålen. I regonrådsmøtet fredag tok Sture Pedersen til ordet for at Vesterålen nå må begynne å jobbe for jernbane.  Foto: Tone M. Sørensen

Nyheter

Bø-ordføreren til ordet for at det er på tide at Vesterålen reiser seg og setter seg fremst i lokomotivet når det skal snakkes om behovet for infrastruktur til fylkesrådet.